Sau lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", ở tất cả các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình là một không khí khẩn trương thực hiện cuộc vận động thiết thực, hiệu quả nhất...