ANTĐ - "Cha tôi bị phì đại tuyến tiền liệt, bệnh viện tỉnh đã mổ nhưng không bóc được và khuyên nên dùng thuốc Distilbène. Thuốc này quá đắt, gia đình tôi không có khả năng mua. Có loại thuốc Đông y nào khác chữa được bệnh này không?".