(Chinhphu) - Ông Trần Thế Oanh (Yên Bái) mua 1 xe máy đăng ký tên con trai (con trai hiện đang sống phụ thuộc bố mẹ). Nay, ông Oanh muốn chuyển đăng ký xe sang tên ông. Theo hướng dẫn của Công an huyện, ông không phải nộp lệ phí trước bạ nhưng phải có giấy miễn lệ phí của Chi cục Thuế theo Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ.