Thuế và lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

DiaOcOnline.vn - 

Thue va le phi khi chuyen nhuong quyen su dung dat?

Tôi có nhận nhượng lại 01 mảnh đất có sổ đỏ, trong hợp đồng thể hiện tôi (bên nhận chuyển nhượng) đóng các khoản thuế có liên quan...