ICTnews – Với việc cho khách hàng tạm ứng trước 3000 đồng, các thuê bao trả trước của MobiFone sẽ không còn lo lắng khi điện thoại đột ngột bị ngắt cuộc gọi vì hết tiền.