(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Đức Hiếu (tỉnh Đồng Nai) đang sở hữu một phần vốn góp tại công ty TNHH hai thành viên. Nay ông Hiếu muốn chuyển nhượng số vốn trên cho một người khác với giá chuyển nhượng bằng giá vốn ban đầu lúc góp vốn.