Đó là chủ đề hội nghị do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức, khai mạc sáng 26/9 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.