Thực trạng đội ngũ nhân lực sư phạm hiện nay là tăng nhanh về số lượng, tuy nhiên yếu tố chất lượng đã bị xem nhẹ; việc tạo cơ chế cho sinh viên ra trường xin được việc làm còn nhiều bất cập... Đó là những ý kiến phản ánh thông qua hội nghị các trường sư phạm trực tuyến ngày 27-8.