Trích tham luận "Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Kh’mer” do đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, trình bày tại Đại hội XI trong phiên họp ngày 14/1.