Chương trình Phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá quốc gia cho biết: Tuần quốc gia không thuốc lá sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 31-5.