Từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau, từ Đảng bộ cơ sở, tham gia Ban Chấp hành Trung ương, giữ trọng trách Thường trực Bộ Chính trị..., ông Phạm Thế Duyệt đã chia sẻ với Thanh Niên về những bước tiến thực hiện dân chủ trong Đảng.