(SGGP).- Ngày 24-11, Công đoàn Giáo dục TPHCM tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.