“Không được nghĩ rằng, chuyển sang thường xuyên rồi thì không cần kiểm tra. Trái lại, chính vì đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển từ Cuộc vận động sang tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ cho nên rất cần phải kiểm tra. Phải phát huy vai trò của mỗi cấp ủy, UBKT, bộ phận giúp việc và mỗi tập thể, cá nhân trong kiểm tra. Kiểm tra càng sâu sát, tỉ mỉ thì khuyết điểm, hạn chế mới sớm được khắc phục; còn ưu điểm thì được lan ra và chỉ có như thế chúng ta mới có thể đưa việc “học tập và làm theo” vào những công việc cụ thể, hằng ngày” - đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kết luận như vậy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2012.