PNO - Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM và Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu bộ thực đơn và bộ minh họa thực phẩm, nhằm giáo dục kiến thức dinh dưỡng dành cho học sinh tiểu học bán trú tại TP.HCM.