KTĐT - Trong các ngày 4, 5 và 9/7, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tại các cụm trên địa bàn thành phố, thu hút 23 đội đến từ Hội Nông dân các quận, huyện. Hội thi không chỉ giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi những kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất mà còn là nơi thể hiện khả năng, những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM).