(VOH) - Sáng 6/12, tại TPHCM, Cục an toàn lao động (Bộ lao động thương binh & xã hội) tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên thế giới”. Nội dung của hội thảo đề cập đến vấn đề văn hóa an toàn tại nơi làm việc vì đây là chìa khóa để cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.