QĐND - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới CHDCND Lào từ ngày 24 đến ngày 26-8-2010, theo lời mời của Tổng bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, là sự kiện có ý nghĩa lớn nhằm tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sự gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào. Tới thăm chính thức CHDCND Lào lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ cùng các nhà lãnh đạo Lào thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt – Lào, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.