- Hỏi: Người thuận tay trái thì có trí thông minh hơn người thuận tay phải có đúng không?