ND - Năm 2010, Thừa Thiên - Huế tập trung xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở một số xã: Phong Mỹ (huyện Phong Điền), Hương Văn (Hương Trà), Vinh Hưng (Phú Lộc), Thượng Nhật (Nam Đông), Sơn Thủy (A Lưới), Quảng Phú (Quảng Điền), đồng thời nhựa hóa đường tỉnh lộ 10D dài 10,3 km và 10B dài 6,3km, nâng cấp đường tỉnh lộ 12B...