PNO - Trưa 11/1, Khảo sát trên 20 điểm kinh doanh vàng tại chợ Đông Ba, thành phố Huế, điều dễ nhận thấy các cửa hàng vàng không còn đông kẻ bán người mua như trước đây.