Do bất cẩn trước khi băng qua đường sắt vào làng Quê Chữ để dự đám cưới, một phụ nữ đã bị tàu SE6 đâm phải và kéo lê hơn 100m khiến phụ nữ chết ngay tại chỗ