(Dân Việt) - Nhiều năm nay, mỗi lần mưa là kho sách của Thư viện tỉnh Long An lại dột vì mái tôn đã mục nát, thư viện phải dùng đủ loại vật liệu tự chế để che chắn.