Thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước

DĐDN -  1 tin đăng lại

Thu va quan ly cac khoan thu ngan sach nha nuoc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước.