(VOV) - Thủ tướng đã thắp hương mộ chị Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng), người chiến sỹ kiên trung của cách mạng và đến thăm khu trưng bày chứng tích chiến tranh.