Trong bài "Nước Nga và thế giới đang thay đổi" đăng trên tờ "Tin tức Mátxcơva" ngày 27/2, Thủ tướng Vladimir Putin đã nêu lên những phương hướng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nga trong thế kỷ XXI và cảnh báo Mỹ về mưu đồ bá chủ thế giới.