“Không thể chủ quan, thấy 6 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm xuống mà bằng mọi cách đưa tiền ra để thúc đẩy tăng. Chính phủ tính toán các mặt và phấn đấu lạm phát năm tới giảm xuống còn khoảng 9%” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.