Hỏi: Tôi có một người chị đang sống độc thân tại Mỹ. Chị ấy có ý định bảo lãnh tôi sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, trước mắt tôi muốn xin phép sang Mỹ một thời gian để thăm người chị. Xin hỏi, thủ tục như thế nào?