Hỏi: - Tổ chức lễ mừng thọ NCT thế nào cho trang trọng, tiết kiệm? Có tên gọi riêng cho các độ tuổi được mừng thọ không? Thục Vinh (NCT thành phố Hải Dương)