Thủ tục thuyên chuyển công tác

VietnamNet - 27/02/2008 10:42

Tôi đang làm việc cho một đơn vị hành chính sự nghiệp ở Hà Nội, nay do muốn chuyển công tác sang một đơn vị khác. Vậy thủ tục tôi cần phải làm như thế nào?

Tin mới