(Dân trí) - Em muốn hỏi thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Em làm việc tại công ty A và đóng bảo hiểm được 4 tháng, em chuyển sang công ty khác thì việc chuyển bảo hiểm sẽ như thế nào? (Bạn đọc có email: ntmantc@yahoo.com.vn)