Hỏi: Tôi muốn để lại chiếc xe máy cũ của mình cho cháu gái tôi sử dụng. Xin hỏi trong trường hợp này tôi phải làm những thủ tục gì? (Vũ Xuân Tiền, Đông Hưng, Thái Bình)