Gia đình bạn em có một khu đất nhỏ nhưng hiện tại chưa có bìa đỏ! Bây giờ vì gia đình đang khó khăn nên muốn bán mảnh đất đó đi nhưng lại không có hiểu biết về pháp luật nên muốn hỏi các luật sư về những giấy tờ cơ bản khi chuyển nhượng đất không có sổ đỏ!