(VietNamNet) - Trước đây, tôi tham gia BHXH đầy đủ, bây giờ nghỉ việc, vậy có thể nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp? Thủ tục gồm những gì?