(VietNamNet) - Tôi muốn hỏi khi người lao động bị tai nạn, nằm viện thì công ty phải chi trả viện phí hay được hưởng BHYT?