Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết về thủ tục, hồ sơ xin làm con dấu được quy định như thế nào?