Trả lời báo chí chiều 7.1, thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ phủ nhận liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn.