Không thể không đóng thuế, nhiều chủ trường phải bấm bụng mà… xoay. Ngoài việc tăng học phí để bù chi, các trường còn tiết giảm các khoản chi để không lỗ. Với mức chi cho tiền ăn hàng tháng của trẻ lên tới 60% (khoảng 390.000 - 420.000 đồng) như hiện nay, việc bữa ăn của trẻ hao hụt vì thuế là điều dễ hiểu.