Các đối tượng sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật đưa vào máy tính, sau đó dùng các phần mềm để chỉnh sửa lại cho phù hợp với số khung, số máy, tên chủ xe, địa chỉ của xe vừa trộm được rồi in màu. Kỹ thuật in ấn hiện đại đến mức phải trưng cầu giám định thì CQĐT mới phát hiện được giấy tờ thật, giấy tờ giả.