Một số bạn dùng N9 có nói là GPS của các bạn ấy lock-on hơi chậm . Một trong những nguyên nhân có thể là do server A-GPS của Nokia hơi chậm . Trên N900 thì có setting rất rõ ràng để lựa chọn server A-GPS nhưng trên N9 thì tìm hoài không có . Sau đây mình xin hướng dẫn cách đổi server A-GPS cho N9 của các bạn .