(HNM) - Chương trình thực tế mua bản quyền của hãng Fox (Mỹ) "So you think you can dance" - Thử thách cùng bước nhảy, sẽ đến Việt Nam trong mùa hè này. Hiện nay, ban tổ chức đang nhận hồ sơ đăng ký qua email: thuthachcungbuocnhay@dongtay.com.vn.