TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai thành phố tiếp theo mà “Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance” ghé thăm ở vòng audition. Không hề giảm sức nóng, khán giả truyền hình đã bị cuốn hút vào những bước nhảy tràn đầy đam mê của các thí sinh.