(Petrotimes) - Đào Lào có cánh hoa to mà mỏng manh, sắc hồng phai mà không nhợt nhạt, cành mọc dáng tự nhiên, xù xì và mốc thếch. Trước tết, những cành đào được lựa chọn công phu đưa từ bên kia cửa khẩu Nậm Cắn, Cầu Treo về đã ngập tràn trên những con phố hoa ở thành phố Vinh.