Hiệp hội kiểm toán và công chứng Anh Quốc và xứ Wales ICAEW vừa công bố báo cáo hàng quý Economic Insight. Theo bản báo cáo này, nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục trên quỹ đạo tăng trưởng, do giá cả ngày một gia tăng ở Trung Quốc làm cho Việt Nam trở nên hấp dẫn đối với các nhà sản xuất quốc tế.