Ông Lưu Quốc Thanh, Trưởng Ban văn hóa-xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã phát hiện tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, Bảo hiểm y tế địa phương đã cấp sai mã thẻ của 9.247 trường hợp là người dân tộc thiểu số.