(DVT.vn) - Lý do của việc thu hồi này là Incomex Saigon Group chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.