KTĐT - Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Luật Thủ đô) đã được HĐND TP thông qua vào chiều 3/7 với 85 ĐB tán thành, đạt tỷ lệ 100% ĐB có mặt.