Giờ này đã hết giờ làm việc nhưng em lại không muốn trở về nhà. Những gì chồng đã làm ngày hôm qua, hay tất cả những gì từ khi mình cưới nhau đã làm em đau khổ. Hạnh phúc cũng có nhưng nỗi đau cũng rất nhiều.