Trong 5 ngày từ 25 đến 30/7, Thu Thủy Fashion sẽ giảm giá các loại đầm liền tới 50%.