GiadinhNet - Không phải vùng sâu vùng xa nhưng bán đảo Thủ Thiêm (TP HCM) luôn nghèo khó khiến người dân bán đảo cũng lắm phần cơ cực.