Thống kê này lấy yếu tố gắn bó của người dùng làm trọng tâm thay vì lấy tổng số thành viên như trước kia. Theo đó, Facebook là thương hiệu được nhiều người cảm thấy gắn bó nhất. Chỉ số gắn bó (trong bài ghi là "dependence", "attachment") được hiểu là khi bạn có một suy nghĩ vu vơ hay một tấm hình nào đó, bạn sẽ nghĩ tới đâu trước tiên để chia sẻ nó, hoặc bạn cảm thấy đâu mới là nơi để mình thể hiện bản thân. Thống kê được thực hiện bởi UTA Brand Studio và hãng công nghệ uSamp dựa trên 2006 người Mỹ ở độ tuổi 18+ từ ngày 24 - 28/02/2014.